Friday, September 28, 2007

Erkek Adam Isa`yi Sever

Beni en cok sasirtan seylerden biri de su: Burda Tanri`nin adindan cok Isa aniliyor...
Bir araba stickeri daha var ki o da soyle: `Who is the man`s best friend? Dog or God?`

10 comments:

noname said...

Aslında bunun nedeni açık. İslamda İsa'nın bir peygamber olduğu söylenir ama Hristiyanlıkta olay öyle değil. Hristiyanlığa göre İsa Tanrının kendisidir aslında.

pigmelerle.dans.eden said...

Teslis, biliyorum da yine de Baba-Isa-Kutsal Ruh uclemesinde ben yine de neden Isa`nin tercih edildigini anlamiyorum...
Mesela ben Kutsal Ruh`u secerdimn herhalde uclemeden birini tercih etmek durumunda kalsam...

noname said...

Aslında 3 farklı şey var bunların birini seçiyorlar diye birşey yok. Tabi bu tip bir inanca uzak olunca anlaması zor oluyor. Ben de tam nedir bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla işte. İsa'nın hem insan özelliği var hem ilahi özelliği var. Yani aslında İsa tanrı. İsa tanrıdan farklı birşey değil hristiyanlar için.

valudoro said...

hristiyanlık, varolduğu ilk yıllardan bugüne tüm dünyaya yayılmak adına, milyonlarca dolar harcadı, yüzbinlerce insan kanı döktü ve bu sert politika halen de devam etmektedir...

köklü ve çok profesyonel bir harekettir...

"söz" dünyanın en güçlü silahıdır, eğer argümanlarınızda "TANRI" yı tercih ederseniz, bu tanrının tüm bileşenlerini temsil eder, ama "ISA" yı tercih ederseniz, bu sadece hristiyanlığı temsil eder...

Tanrı nın bu bileşenleri içerisinde MUHAMMED diye bir bileşke de mevcut olmasın sakın :)

Unknown said...

Tekrar Merhaba, ilk yorumumu yazdiktan sonra blogunun basindan itibaren okumaya basladim. Tek kelime ile muhtesem. O kadar guzel anlatiyorsun ki, karsimda gibisin. Seni buldugum icin cok mutluyum. Okumaya devam edecegim, hemen linklerime ekledim. Kolay gelsin, sevgiler.

Eda Demirel Suner said...

Aynen bende kutsal ruhu seçerdim. Hatta geçenlerde bu yazı geldi maille paylaşıyorum.

"Kutsal Kitap Üçlübirlik hakkında ne öğretiyor?"

Yanıt: Hristiyanlıkta Üçlübirlik kavramının en zor kabul edilen tarafı, onu tatmin edici bir biçimde açıklamanın mümkün olmamasıdır. Üçlübirlik inancını tam anlamıyla kavrayabilen, hele hele tatmin edici bir biçimde açıklayabilen hiç biri insan yok. Tanrı bizden sonsuzlarca kat büyüktür. O yüzden, onu tam olarak anlayacağımızı bekleyemeyiz. Kutsal Kitap'ın öğretilerine göre, Baba Tanrıdır, İsa Tanrıdır ve Kutsal Ruh Tanrıdır. Kutsal Kitap aynı zaman tek bir tanrının var olduğunu öğretiyor. Her ne kadar Üçlübirliğin içindeki kişiliklerinin arasındaki ilişkileri hakkında bazı şeyleri anlayabilsek de, sonuçta bu konu insan anlayışına kapalıdır. Oysa bu, Üçlübirlik inancının doğru olmadığı ya da Kutsal Kitap'ın öğretilerinin arasında yer almadığı anlamına gelmez.

Bu konuyu araştırıken, 'üçlübirlik' (ya da eski türkçesi 'teslis') sözcüğünün Kutsal Yazılarda kullanılmadığını unutmayalım. Bu terim, üçlük içinde bir olan, varlığını birlikte süren, birlikte sonsuz olan üç kişiliğin var olduğu gerçeğini tarif etmek için kullanılıyor. Bu, asla üç tanrının var olduğu anlamına gelmediği farkında olalım. Üçlübirlik inancı, üç kişilikten oluşan tek bir tanrı demektir. Kutsal Kitap'ta bulunmadığı halde 'üçlübirlik', ya da 'teslis' sözcüğünü kullanmakta hiç bir sakınca yoktur. "Aynı anda var olan, birlikte sonsuz olan, tek Tanrı oluşturan üç kişilik" demektense, 'üçlübirlik', ya da 'teslis' sözcüğünü kullanmak daha kısa olur. Bu, sizin için problem oluşturursa, şunu göz önünde bulundurun: 'dede' sözcüğü de Kutsal Kitap'ta geçmiyor. Halbuki, Kutsal Kitap'ta dedelerin geçtiğini biliyoruz: İbrahim, Yakub'un dedesiydi. Onun için, kafanız 'üçlübirlik' sözcüğüne takılmasın. Aslında önemli olan, 'üçlübirlik' sözcüğünün temsil ettiği kavramın Kutsal Kitap'ta gerçekten bulunduğudur. Bu girişten sonra, üçlübirlik öğretisini tartışmak için Kutsal Kitaptan ayetler sıralayacağız.

1) Tek bir Tanrı vardır: Yasa 6:4; 1.Korintliler 8:4; Galatyalılar 3:20; 1.Timoteos 2:5.

2) Üçlübirlik üç kişilikten oluşuyor: Yaratılış 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Yeşaya 6:8; 48:16; 61:1; Matta 3:16-17; Matta 28:19; 2.Korintliler 13:14. Saydığımız Eski Antlaşma ayetleri anlamak için, İbranice bilmekte yarar var. Yaratılış 1:1'de çoğulu gösteren "Elohim" ismi kullanılıyor. Yaratılış 1:26; 3:22; 11:7 ile Yeşaya 6:8, gene çoğul olan 'biz' zamiri kullanılıyor. Hem 'Elohim', hem de 'biz' sözcüklerinin ikiden fazla şeyi kastettiği şüphesizdir. İbranicede tekil ve çoğulun yanında üçüncü bir hal, 'ikil' denilen hal vardır. Demek, Türkçede sadece iki hal varken, İbranicede üç hal var. 'İkil' hali, gözler, kulaklar ve eller gibi çift olarak geçen şeyler için kullanılıyor. Oysa 'Elohim' ve 'biz' zamiri çoğul halinde geçiyor - kesinlikle ikiden fazla demek istiyorlar ve üç ya da daha fazla şey kastediyor (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh).

Yeşaya 48:16 ile 61:1'de, Oğul konuşurken Baba ve Kutsal Ruh'u kastediyor.. Yeşaya 61:1 ile Luka 4:14-19 karşılaştırın, orada konuşanın Oğul olduğunu göreceksiniz. Matta 3:16-17 İsa'nın vaftizinde cereyan eden olayları anlatıyor. Burada Tanrı olan Kutsal Ruh'un Tanrı olan Oğul'un üzerine indiğini görüyoruz, Tanrı olan Baba da Oğul'dan hoşnut kaldığını belirtiyor. Matta 28:19 ve 2.Korintliler 13:14 de Üçlübirliğin içinde üç ayrı kişiliğin var olduğunu göstreren ayetlerdir.

3) Eski Antlaşma'nın çeşitli ayetlerinde de Üçlübirliğin kişilikleri birbirinden ayrı olarak gösteriliyor. 'RAB' sözcüğü 'Rab' sözcüğünden ayırt ediliyor (Yaratılış 19:24; Hoşea 1:4). 'RAB'bin Oğlu var (Mezmur 2:7, 12; Sül.Özd. 30:2-4). 'Ruh', 'RAB'den (Sayım 27:18) hem de 'Tanrı'dan (Mezmur 51:10-12) ayırt ediliy‎or. Tanrı olan Oğul, Tanrı olan Baba'dan ayırt ediliyor (Mezmur 45:6-7; İbraniler 1:8-9). Yeni Antlaşma'da, Yuhanna 14:16-17'de İsa, Baba'ya bir Yardımcı, yani Kutsal Ruh'u, göndermek konusunda konuşuyor. Bundan anlaşılıyor ki, İsa kendini ne Baba, ne de Kutsal Ruh sandı. Daha nice Yeni Antlaşma ayetlere bakıp İsa'nın Baba'ya konuştuğunu görüyoruz. İsa kendi kendine mi konuştu? Hayır, Üçlübirliğin içinde yer alan başka bir kişiliğe, yani Baba'ya konuştu.

4) Üçlübirliğin her kişiliği Tanrıdır: Baba Tanrıdır (Yuhanna 6:27; Romalılar 1:7; 1.Petrus 1:2). Oğul Tanrıdır: Yuhanna 1:1,14; Romalılar 9:5; Koloseliler 2:9; İbraniler 1:8; 1.Yuhanna 5:20). Kutsal Ruh da Tanrıdır (Elç.İşl. 5:3-4; 1.Korintliler 3:16 (içimizde oturan Kutsal Ruh'tur - (Romalılar 8:9; Yuhanna 14:16-17; Elç.İşl. 2:1-4).

5) Üçlübirliğin içinde alçalma var: Kutsal Yazıların bize gösterdiği gibi, Kutsal Ruh hem Baba'ya, hem de Oğul'a boyun eğiyor, ve Oğul Baba'ya boyun eğiyor. Bu bir iç ilişkisidir ve Üçlübirlik içindeki kişiliklerin Tanrılığını inkar etmez. Ama bu, sınırlı zihinlerimizin sonsuz Tanrı hakkında kavrayamadığı bir konudur Oğul hakkında şu ayetlere bakınız: Luka 22:42; Yuhanna 5:36; Yuhanna 20:21; 1.Yuhanna 4:14. Kutsal Ruh hakkında şu ayetlere bakınız: Yuhanna 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 ve özellikle Yuhanna 16:13-14.

6) Üçlübirliğin kişiliklerinin görevleri: Baba, 1) evrenin (1.Korintliler 8:6; Vahiy 4:11); 2) Tanrısal esinin (Vahiy 1:1); 3) kurtuluşun (Yuhanna 3:16-17) ve 4) İsa'nın insan olarak yağtığı işlerinin (Yuhanna 5:17; 14:10) en baştaki sebebi ya da kaynağıdır. Baba bütün bunları BAŞLATANDIR.

Oğul, Babanın aracıdır. Baba, onun aracılığıyla şunları gerçekleştiriyor: 1) evrenin yaratılışı ve devam ettirilmesini (1.Korintliler 8:6; Yuhanna 1:3; Koloseliler 1:16-17); 2) Tanrısal esini (Yuhanna 1:1; Matta 11:27; Yuhanna 16:12-15; Vahiy 1:1) ve 3) kurtuluşu (2.Korintliler 5:19; Matta 1:21; Yuhanna 4:42). Baba, bütün bunları Oğul'un aracılığıyla yapıyor; Oğul da onun aracıdır.

Baba, Kutsal Ruh'un aracılığıyla şunları gerçekleştiriyor: 1) evrenin yaratılışı ve ayakta tutulmasını (Yaratılış 1:2; Eyub 26:13; Mezmur 104:30); 2) tanrısal esini (Yuhanna 16:12-15; Efesliler 3:5; 2.Petrus 1:21); 3) kurtuluşu (Yuhanna 3:6; Titus 3:5; 1.Petrus 1:2); and 4) İsa'nın işlerini (Yeşaya 61:1; Elç.İşl. 10:38). Böylece, Baba bütün bunları Kutsal Ruh'un gücüyle gerçekleştirmiş oluyor.

Üçlübirliği tarif etmeye çalışan birçok yaygın örnekler var, oysa onların hiçbiri tam uygun değildir. Yumurta (kimisi elma kullanıyor) misali var: onun eksik tarafı şu ki, yumurtanın kabuğu, akı ve sarısı yumurtanın parçalarıdır, yumurtanın kendisi değildir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Tanrının parçaları değildir, onların her biri Tanrıdır. Su misali var: o biraz daha uygundur, ama gene de Üçlübirliği tarif etmek için eksiktir. Sıvı, buhar ve buz hepsi suyun halleridir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Tanrının değişik halleri değildir, her biri Tanrıdır. Demek, bu örnekler bize Üçlübirlik hakkında bir fikir verirseler de, kazandığımız fikir yüzde yüz doğru değildir. Sınırsız Tanrı, sınırlı örneklerle tam olarak tarif edilemez. Dikkatimizi Üçlübirliğin üzerine yoğunlaştıracağımıza, Tanrının büyüklüğü ve insandan sonsuzca üstün olduğuna önem verelim. "Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!. "Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi?" (Romalılar 11:33-34).

immitation of life said...

merhaba meltem abla.. abla diyorum cunku yazılarınızı okuya okuya cok yakın hissettim sizi kendime.. bende hayalimi gerceklestircem insallah. bugun vizem cıktı avustralya vizem cıktı.
internette hep gezi blogları okurdum bende birgun gidicem, baska baska kulturler gorcem diye hayal kurardım.. daha burdayım, gitmedim, gidene kadarda gidiyorum diyemeyecegim ama hayalime 1 adım daha yaklastım. :)

Gizem said...

Meltem, benim yorum mevcutlardan sonra hafif kalacak ama dusunmeden edemedim.
Araba yazilari orada dami var?
Evrensel bir kavram bu galiba! :)

pigmelerle.dans.eden said...

Gizemcik,
araba yazilarini biraraya getirip de koyayim bir gun buraya... `Birakin da calisalim` mi istersin, `Allahu Ekber` mi istersin, ne istersen var...

Haa bir de `Born Again` Hiristiyanlarin bir sticker`i var ki her okudugumda tuylerim diken diken oluyor: I have Jesus`s blood on me! Meali ise `Isa bizim icin oldu`

evinkedisi said...

Meltem merhaba;

Bloğun çok zor açılıyor, neden böyle bu gece anlayamadım :(

Hemen konu üzerindeki yorumları ayaklı ansiklopedi kocaya soralım...Evet, burada üçleme ile ilgili onbinlerce kitap yazılmış aslında. Bu, tamamıyla bizim dinimizde ve insanın olacağı heryerde kaçınılmaz olan yorumlama durumları. Üçleme de Tanrının sureti. Yani bir suret evrenin babası, bir suret evrenin oğlu ( İsa ), bir suret de elle tutulamayan, gözle görülemeyen her yerde dolaşan, herşeyi gören kapsayan kutsal ruh.

Din yaşı gereği çok yoruma açık. Bunu dini hatmetmiş hocaların bile kendi aralarında anlaşamamalarından anlıyoruz. Kuranın Türkçe meali okunduğunda bile anlatılmak istenen herkesin algısına göre değişiklik gösteriyor. Olması gereken ve orjinalin de zaman içinde çöküntüye ve değişikliğe uğradığını yadsıyamayız. Belki de peygamberlerin ölümünün hemen ertesi erozyona uğratılan bir sürü bilgiyle karşılaşıyoruz. Neyse, uzun bir konu ama buradaki baba oğul kutsal ruh üçlemesi yalnızca sembollerle anlatım. Bu kadar ruhani olan değerler de böylesine basit açıklanamaz kanımca.Bu hiç bir felsefe için yapılmamalı.

Neyse, Ruanda ile ilgili filmle de ilgili bir şeyler yazmıştım ama gitmiş ya da ben yolladım zannettim ama yollamadım.